Spel

Als speldeskundige besef ik als geen ander wat de betekenis is van spel in het leven van elke persoon. Homo Ludens, de spelende mens, door te spelen is groei en ontwikkeling mogelijk. Het belang van spelen, de invloed van spel in mijn beeldende werk, maar ook de waarde van spelen in de ontwikkeling van kinderen zijn factoren die mijn werk en handelen beinvloeden.

Het is mijn missie mijn kennis, ervaring en deskundigheid op het gebied van spel, spelbegeleiding en spelontwikkeling te delen, met als doel kinderen meer zelfvertrouwen en geluk te laten ervaren in hun leven. 

Elke lezing, workshop of training wordt op maat ontwikkeld.

Lezingen

Voor ouders, professionals in (speciaal) onderwijs, zorg, kinderopvang, etc.

Voorbeelden van thema's

 • het verloop van de spelontwikkeling
 • hoe spel te begeleiden individueel of in de groep
 • hoe spel te stimuleren als het niet vanzelf gaat
 • autonomie en spel
 • de waarde en betekenis van spel voor de ontwikkeling
 • ouderavonden
 • voorlichting over goed speelgoed

Trainingen & advies

Spel en spelbegeleiding voor professionals die werken met kinderen waarbij het spelen niet vanzelfsprekend verloopt. Maar ook om je zelf te specialiseren in spelontwikkeling, spelobservaties en spelbegeleiding. Hoe doe je dat nou? Wanneer ga je stimuleren, wanneer blijf je op afstand. Bij handelingsverlegenheid als het gaat om het begeleiden van spelende kinderen, zowel individueel als in een groep.

 • eendaagse training op maat
 • meerdaagse training op maat
 • adviezen op maat
 • spelobservaties in de groep 
 • werkvormen linken aan spel en creativiteit

Neem vrijblijvend contact op voor informatie